یکشنبه, 02 ارديبهشت 1403   12. شوال 1445
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی، زهرا مرادی 12738
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی، زهرا مرادی 9862
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی، زهرا مرادی 13529
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی، زهرا مرادی 12211
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی، زهرا مرادی 7762
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی، زهرا مرادی 12868
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6491
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی، زهرا مرادی 8433
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی، زهرا مرادی 8372
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی، زهرا مرادی 7207
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی، زهرا مرادی 4945
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6953
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6389
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6720
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی، زهرا مرادی 4868
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی، زهرا مرادی 4788
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی، زهرا مرادی 5566
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:532
این هفته:این هفته:2336
در مجموع:در مجموع:7141091
Center
Pagerank