پنج شنبه, 23 آبان 1398   16. ربیع الاول 1441
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 7831
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 5885
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 8564
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7322
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 4103
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 7761
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 2942
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 4841
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 4922
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3969
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2126
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 3601
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 3564
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 3477
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 1923
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 1999
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 2689
 
 
امروز:امروز:591
این هفته:این هفته:11118
در مجموع:در مجموع:3970111
Center
Pagerank