یکشنبه, 28 آبان 1396   30. صفر 1439
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
عهد معهود- درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 3729
عهد معهود- درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 2803
عهد معهود- درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 3646
عهد معهود- درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 2555
عهد معهود- درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 1558
عهد معهود- درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 1683
عهد معهود- درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 915
عهد معهود- درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 887
عهد معهود- درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 862
عهد معهود- درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 905
عهد معهود- درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 769
عهد معهود- درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 777
عهد معهود- درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 648
عهد معهود- درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 731
عهد معهود- درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 647
عهد معهود- درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 641
عهد معهود- درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 714
 
 
امروز:امروز:628
این هفته:این هفته:2030
در مجموع:در مجموع:2420473
Center
Pagerank