پنج شنبه, 23 مرداد 1399   23. ذی الحجه 1441
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 8851
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 6737
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 9726
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8396
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 4818
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 8708
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 3636
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 5685
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 5597
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4669
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2723
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 4323
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4167
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4164
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2531
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2608
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3300
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1154
این هفته:این هفته:19802
در مجموع:در مجموع:4672670
Center
Pagerank