سه شنبه, 07 بهمن 1399   12. جمادی الاخر 1442
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 9379
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7234
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 10287
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8846
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 5222
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 9310
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 4037
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 6057
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 5983
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 5007
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3035
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 4708
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4477
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4548
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2853
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2922
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3614
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:549
این هفته:این هفته:4888
در مجموع:در مجموع:5014045
Center
Pagerank