شنبه, 05 بهمن 1398   29. جمادی الاول 1441
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 8122
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 6101
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 8911
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7682
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 4276
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 7989
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 3118
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 5128
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 5119
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4204
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2258
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 3772
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 3721
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 3628
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2068
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2156
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 2839
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1622
این هفته:این هفته:1331
در مجموع:در مجموع:4123466
Center
Pagerank