شنبه, 05 آذر 1401   2. جمادی الاول 1444
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

نماز، پیوند با ملکوت

بسم الله الرحمن الرحیم

در دوره‌ی «نماز، پیوند با ملکوت»، با معنای نماز و فقرات آن، چرایی به جا آوردن نماز و ارتباطش با عقل آشنا می‌شویم؛ جایگاه نماز را نزد خداوند متعال بیان می‌کنیم؛ و به سوالات و شبهات مطرح در این حوزه پاسخ می‌دهیم. این مبحث، در 13 گفتار ارائه می‌گردد.

   

عنوان نویسنده کلیکها
نماز، پیوند با ملکوت- درس نخست: ناتوانی از شکرگزاری خدا مسعود بسیطی 2504
نماز، پیوند با ملکوت- درس دوم: شکرگزاری مقبول در درگاه الهی مسعود بسیطی 2280
نماز، پیوند با ملکوت- درس سوم: عبادت در پرتو عقلانیت مسعود بسیطی 2116
نماز، پیوند با ملکوت- درس چهارم: جایگاه ممتاز نماز در بین سایر عبادات مسعود بسیطی 2003
نماز، پیوند با ملکوت- درس پنجم: مقدمات نماز مسعود بسیطی 1911
نماز، پیوند با ملکوت- درس ششم: اذان، اذن ورود به نماز (قسمت اول) مسعود بسیطی 1858
نماز، پیوند با ملکوت- درس هفتم: اذان، اذن ورود به نماز (قسمت دوم) مسعود بسیطی 2080
نماز، پیوند با ملکوت- درس هشتم: حضور قلب و توجه در نماز مسعود بسیطی 1771
نماز، پیوند با ملکوت- درس نهم: سوره‌ی حمد (قسمت اول) مسعود بسیطی 1354
نماز، پیوند با ملکوت- درس دهم: سوره‌ی حمد (قسمت دوم) مسعود بسیطی 1307
نماز، پیوند با ملکوت- درس یازدهم: سوره‌ی توحید مسعود بسیطی 1071
نماز، پیوند با ملکوت- درس دوازدهم: فقرات باقیمانده از نماز (رکوع، سجود، ...) مسعود بسیطی 788
نماز، پیوند با ملکوت- درس سیزدهم: پاداش نمازگزار و تعقیبات نماز مسعود بسیطی 857
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:3819
این هفته:این هفته:3372
در مجموع:در مجموع:6284033
Center
Pagerank