شنبه, 30 تیر 1397   9. ذی القعده 1439
 
instagram twtr fbk telegram Aparat
مصطفای خوبی‌ها

منادی پرستش

خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث کرد تا بندگانش را از پرستش بتهای فکری و جسمی به پرستش خدای واقعی - خارج از فکر و ذهن - بخواند؛ و از طاعت شیطان به اطاعت خدا دعوت کند.

محمد (ص) کلام خدا – قرآن – را برای مردمان تبیین فرمود تا غبار جهل و غفلت از روح‌شان زدوده شود. بندگان را به معبود خویش متذکر و منکران را به وجود خالق، معترف ساخت تا خدای حقیقی شناخته و پرستش شود.
بارالها مرا هم از آن دسته قرار ده که دعوت رسولت را شنیده و او را تبعیت کردند.

 
 
امروز:امروز:285
این هفته:این هفته:41
در مجموع:در مجموع:2817628
Center
Pagerank