دوشنبه, 05 فروردين 1398   18. رجب 1440
 
instagram twtr fbk telegram Aparat
مصطفای خوبی‌ها

کافی است لب تر کنی

وقتی رسول خدا می‌گوید «هیچ ماهی در حُرمت و برتری نزد خدا به پای «رجب» نمی‌رسد»، آدم وسوسه می‌شود که ببیند «رجب» چگونه ماهی است؟ هر چه بیشتر می‌گردی و بیشتر درباره اش می‌فهمی تعجبت هم بیشتر می‌شود.
- در رجب، رحمت الهی بر بندگان می‌بارد!
- هر كس در ماه رجب صدقه بدهد، در روز قیامت خداوند به او پاداشی می‌دهد که نه چشمی دیده باشد، نه گوشی شنیده باشد و نه به خاطر بشری خطور کرده باشد.
ادامه مطلب

 
 
امروز:امروز:2973
این هفته:این هفته:7624
در مجموع:در مجموع:3398535
Center
Pagerank