پنج شنبه, 02 اسفند 1397   15. جمادی الاخر 1440
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

درسنامه اصول دین برای کودکان

 

عنواننویسنده
درس اول: اصول دین، ریشه‌‌ی درخت اسلام زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس دوم: هم یگانه، هم بی همتا (آشنایی مقدماتی با توحید؛ قسمت 1) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس سوم: رب یعنی سرپرستِ نگاهدارنده (آشنایی مقدماتی با توحید؛ قسمت 2) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس چهارم: قدیر یعنی قدرتمندترین (آشنایی مقدماتی با توحید؛ قسمت 3) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس پنجم: بصیر یعنی باخبر از همه چیز(آشنایی مقدماتی با توحید؛ قسمت 4) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس ششم: قضاوت عجولانه ممنوع (آشنایی مقدماتی با عدل؛ قسمت 1) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس هفتم: خدا جز خیر نمی‌خواهد (آشنایی مقدماتی با عدل؛ قسمت 2) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس هشتم:تقصیر ما یا خدا؟ (آشنایی مقدماتی با عدل؛ قسمت 3) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس نهم: لطف یا وظیفه؟ (آشنایی مقدماتی با عدل؛ قسمت 4) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس دهم: پیام آوران خدا (آشنایی مقدماتی با نبوت؛ قسمت 1) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس یازدهم: ماموریت مشترک همه‌ی پیامبران (آشنایی مقدماتی با نبوت؛ قسمت 2) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس دوازدهم: دوازده امام مهربان (آشنایی مقدماتی با امامت؛ قسمت 1) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس سیزدهم: امام زنده‌ی زمان (آشنایی مقدماتی با امامت؛ قسمت 2) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس چهاردهم: دوران زیبای ظهور (آشنایی مقدماتی با امامت؛ قسمت 3) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
درس پانزدهم: زندگی بعد از مرگ (آشنایی مقدماتی با قیامت) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
 
 
امروز:امروز:450
این هفته:این هفته:14210
در مجموع:در مجموع:3314837
Center
Pagerank