شنبه, 16 فروردين 1399   10. شعبان 1441
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

درسنامه دست دسی

 

 

عنواننویسنده
جلسه اول: دست، دست، دو تا دست! زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه دوم: دست مامان و بابام رو می‌بوسم زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه سوم: دست بزنم یا نزنم؟ زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه چهارم: دست تمیز، بچه‌ی عزیز زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه پنجم: مانند دست است هر خانواده (1) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه ششم: مانند دست است هر خانواده (2) زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه هفتم: دستم را «ها» کنم یا بادبزن؟! زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه هشتم: دستم تو دست دوستم زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه نهم: دست بزنید؛ بزرگ شدم! زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
جلسه دهم: دست دسی زمستونه زهرا و سارا انتظارخیر؛ زهرا مرادی
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:857
این هفته:این هفته:374
در مجموع:در مجموع:4270230
Center
Pagerank