سه شنبه, 08 اسفند 1402   17. شعبان 1445
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 12599
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 9767
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 13394
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 12086
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 7632
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 12676
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 6383
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 8312
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 8264
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 7122
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4868
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 6851
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 6305
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 6631
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 4788
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 4710
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 5479
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1518
این هفته:این هفته:6227
در مجموع:در مجموع:7066273
Center
Pagerank