شنبه, 31 ارديبهشت 1401   19. شوال 1443
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 10772
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8297
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 11646
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 10496
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 6240
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 10650
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 5017
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 7016
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 6977
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 5920
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3815
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 5596
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 5277
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 5451
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 3752
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 3689
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 4402
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1526
این هفته:این هفته:1108
در مجموع:در مجموع:5916567
Center
Pagerank