جمعه, 12 آذر 1400   27. ربیع الاخر 1443
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 10292
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7943
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 11216
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 9678
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 5908
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 10231
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 4706
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 6708
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 6667
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 5618
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3551
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 5309
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 5006
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 5155
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 3469
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 3423
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 4130
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1759
این هفته:این هفته:12134
در مجموع:در مجموع:5621625
Center
Pagerank